In december 2014 heb ik meegedaan met Serious Request .Via deze website hebben de organisatoren van twee te houden veilingen mij gevraagt of ik een schilderij wilde doneren voor het goede doel.Omdat er eerst niet zo veel animo voor was door andere kunstenaars heb ik geen 1 maar 10 schilderijen /tjes gedoneerd.Beter doneren ,dan in de schuur. Dat heeft geleid tot een enorm bedrag wat uiteindelijk met véél donaties door toch wel véél kunstenaars is bijeen gebracht .......Bijna 3000,- Euro's hebben de veilingen opgebracht.Dat was een fantastisch gevoel.Meedoen in één groot geheel met zo'n mooi resultaat.Hulde aan de organisatoren en alle vrijwilligers..........Is er weer zo'n actie , dan doe ik mee .